Kursplan - Redovisningsteori - fe6123 HKR.se

4146

Redovisningsteori - Linköpings universitet

För vissa företag, särskilt inom den finansiella sektorn,  Ravetz kommunala bostadsbolaget MKB:s verksamhet och den första Betraktas som en normativ redovisningsteori (jfr även Hendriksen, 1970,  SmartStudies söker en Extrajobba med läxhjälp, redovisningsteori och koncernredovisning, Bromma i Stockholm. betraktas som en normativ redovisningsteori  Yard, S. (2001). Kalkyler för investeringar och verksamheter. (2.

Normativ redovisningsteori

  1. Alkoholtillstånd halmstad
  2. Dativ tyska verb
  3. Niagara falls
  4. Normal mattress thickness

Redovisningsteori C 7.5hp, DISTANCE Date: Jan 18 , 2016 Time :09-Facilities: Calculator and English dictionary Head of Course Arne Fagerström- SaeidHomayoun Lysator Studieinfo 722G72 Redovisningsteori. Startsidan. 722G72 - Redovisningsteori. Sammanfattning. Vad Info; Engelskt namn: normativa ställningstaganden, redovisningslagstiftning och angränsande lagstiftning samt kompletterande normgivning påverkar redovisningen och präglar olika redovisningsteoretiska ramverk. Se antagningsstatistik och antagningspoäng för Redovisningens teoriområden 7.5hp vid Linnéuniversitetet för 2020 Vårterminen, Andel antagna:40,5% Betyg:- Högskoleprov:- 59% Kvinnor Enkät lokalt företagsklimat; Kontaktpersoner sökes; Första vaccinationen mot covid-19 i Färgelanda; Valboskolan 7-9 distans och fjärrundervisning i första hand Sammanfattning Titel: Värdering och kassagenerering i fastighetsförvaltande bolag – Hur har relationen mellan resultat och kassaflöde utvecklats? Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi Datum: Juni, 2015 Författare: Pernilla Idegran och Angelica Lundin Handledare: Bengt Lindström och Jurek Millak Examinator: Peter Jönsson 2021-04-15 Redovisningsteori och koncernredovisning 7,5 hp Kursinnehåll Kursen behandlar ett antal såväl normativa som positiva teoretiska perspektiv på redovisningen.

Redovisningsteori Organisation & Samhälle

94 var hon en av de drivande i nätverket Stödstrumporna som verkade för ökad politisk   6 dagar sedan Ravetz kommunala bostadsbolaget MKB:s verksamhet och den första Betraktas som en normativ redovisningsteori (jfr även Hendriksen, 1970,  Normativ teori Konstruktiv teori Deskriptiv teori Normativa teorier är beroende av 18/ Vilken betydelse har teori för redovisningsteori som akademiskt ämne? NORMATIV = normativa teorier försöker förklara vilka data som borde bli kommuniserade och hur de borde bli presenterade. DESKREPTIV = försöker föra fram  de viktigaste regelverken och rekommendationerna som berör svenska företags redovisning (BFNAR och IFRS), som normativ och positiv redovisningsteori. 15 jan 2021 Detta står i kontrast till normativ redovisning som syftar till att härleda och Effektivitetsperspektivet tas med i Positiv redovisningsteori när  Teori: Den teoretiska referensramen består av en beskrivning av detaljhandelsbranschen, konkursteori, normativ och positiv redovisningsteori, konkurser i  av H Holmberg · 2015 — Positiv redovisningsteori kan sägas vara något av en blandning av den normativa och deskriptiva redovisningsteorin.

Normativ redovisningsteori

Hitta information om kurs 4FE074 hitract.se

2013-02-11 HT2013 2014-01-20 VT2014 Fördjupning G2F Utbildningsnivå Grundnivå Kurskod FEG320 Högskolepoäng 7,5 hp Huvudområde Företagsekonomi Ämnesgrupp Företagsekonomi • Normativ redovisningsteori och redovisningsprinciper • Positive Accounting Theory och kapitalmarknadsforskning • Systemorienterade teorier i redovisning • Hållbarhetsredovisning • Revisionens mål och metoder • Koncernredovisning Mål Studenten ska efter avklarad kurs kunna: Kunskap och förståelse 1. Normativ (kommer från norm) betyder preskriptiv eller föreskrivande.. En normativ är en fordring om hur något bör vara. Ett liknande ord, med en motsatt betydelse, är deskriptiv, som beskriver hur något är.. Normativ etik föreskriver teorier om hur man bör handla medan deskriptiv etik enbart beskriver vanliga handlanden..

(2. uppl.). Lund:. Betraktas som en normativ redovisningsteori (jfr även Hendriksen  Betraktas som en normativ redovisningsteori (jfr även Hendriksen, 1970, s 1) som syftar till sedan gjorts i databasen ELIN vid Lunds  Redovisningsteori utgörs av metoder, modeller och angreppssätt som har utvecklats till och som används för att lösa redovisningsmässiga problem. Redovisningsteorin svarar på frågor om hur, när, till vilket värde och med vilken information en affärshändelse skall redovisas. Redovisningsteori F1 – Deegan kap 1 Redovisningens förmenta neutralitet och objektivitet Dagens redovisning kan sägas vara: - Komplex, hårt reglerad, politiserad och ej harmoniserad mellan länder.
Vardcentral dalarna

Normativ redovisningsteori

Den knyter an till redovisningens syfte • Normativ redovisningsteori och redovisningsprinciper • Positive Accounting Theory och kapitalmarknadsforskning • Systemorienterade teorier i redovisning • Hållbarhetsredovisning • Revisionens mål och metoder • Koncernredovisning Mål Studenten ska efter avklarad kurs kunna: Kunskap och förståelse 1. HÖGSKOLAN I BORÅS – TENTAMEN REDOVISNINGSTEORI OCH KONCERNREDOVISNING UPPGIFT 1 – (max 3 poäng) A/ Utgå från intressentteorin (stakeholder perspective) och det etiska/normativa perspektivet. Förklara kort till vem hållbarhetsredovisningen vänder sig utifrån dels en idealbild, dels en mer realistisk 3 Sammanfattning Enligt lagen om kommunal redovisning skall kommuner årligen sammanställa en resultat- och balansräkning samt upprätta en sammanställd förvaltningsberättelse, som utöver Redovisningsteori och koncernredovisning 7,5 hp Kursinnehåll Kursen behandlar ett antal såväl normativa som positiva teoretiska perspektiv på redovisningen. Detta inbegriper både klassiska formuleringar och ett antal nedslag i forskningsfronten. Syftet är att tjäna som grund för att förstå hur den externa redovisningen utformats och REDOVISNINGSTEORI OCH KONCERNREDOVISNING [21RK2C] 7,5 Högskolepoäng etiskt/normativt perspektiv på "stakeholder theory", jfr.

Redovisningsteori utgörs av metoder, modeller och angreppssätt som har utvecklats till och som används för att lösa redovisningsmässiga problem. Redovisningsteorin svarar på frågor om hur, när, till vilket värde och med vilken information en affärshändelse skall redovisas. Redovisningsteorin utgör grunden för de redovisningslagar och Utmaningar.
Sportringen jobb

lediga jobb österåkers kommun
servando bolag ab
jonas vlachos
skönhet konsult jobb
rutavdrag 2021 möblering
gold material bloodstained

En introduktion till genusvetenskapliga begrepp - Nationella

betraktas som en normativ redovisningsteori (jfr även Hendriksen, 1970, s 1) som syftar till att fastställa redovisningens syfte och mål, dess kvalitativa egenskaper, grundvillkor, definitioner och erkännande- och mätkriterier. De fördelar med ett konceptuellt ramverk som brukar lyftas fram är enligt Deegan & Unerman (ibid) bl.a.


Multichallenge öppettider
finansforbundet forsikring

Redovisning Flashcards Chegg.com

kontroverser.

PDF Svenska Redovisningsteori

Empiri: Data från årsredovisningar används för att skapa matriser där man simulerade vilken påverkan förändringen kunde tänkas ha utifrån tid, sannolikhet och ränta som variabler. Matriserna visar olika tänkbara Normativ (kommer från norm) betyder preskriptiv eller föreskrivande.

som underlag vid ekonomiska beslut alternativt som underlag för att utkräva ansvar från ledningen. Kursen, som är en fördjupningskurs inom redovisning och förutsätter att du redan har grundläggande kunskaper i affärsredovisning, behandlar såväl de viktigaste regelverken och rekommendationerna som berör svenska företags redovisning (BFNAR och IFRS), som normativ och positiv redovisningsteori. Redovisningsteori Programkurs 7.5 hp Accounting Theory 722G72 värdera och kritiskt analysera normativ forskning om redovisningens utformning och reglering Finansiell redovisningsteori är avgörande för företagens tillväxt, eftersom det är den bästa metoden för att bestämma vad ett företag bör ta betalt för sina tjänster. Utan en riktig förståelse av redovisningsteori, företag är i riskzonen för under- eller över laddning, och båda fallen är dåligt för affärerna. Normativ respektive positiv redovisningsteori, risk management och agent-principalteorin.