Publikationens titel eller författarens namn - DiVA portal

876

Gladh-Forskning om skogsfinnar och finnskogar i-rapp08_2002

På ulike arenaer er forholdet mellom aktiv deltakelse i fellesskap og ivaretakelse av individuelle forskjeller avgjørende for personers læring og utvikling og opplevelse av tilhørighet, mening og likeverd. Innhold Studiehåndbok Studiehåndbøker 2020/2021 Studiehåndbok Emner LUP Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk Barnehagelærerutdanning 2BFMIBS-1 Mangfold i barnehagen - … Barnehagebarn opplever et språklig og kulturelt mangfold i hverdagen, og det er derfor viktig at personalet ser dette som en ressurs og arbeider systematisk og målrettet med å fremme språklig mangfold i barnehagen. Intensjonen er å gjøre barn stolte av og interessert i … Barnehagen er også en institusjon der ulike verdier skal omsettes i praksis og rettigheter forvaltes. Hvordan dette møtet blir, er avhengig av et kompetent personale. Det krever kjennskap til kulturelt og religiøst mangfold i samfunnet, hvordan dette kommer uttrykk i barnehagen samt hvordan barns identitet utvikles i skjæringspunktet mellom religion, kultur, klasse og kjønn. Barnehagen i endring - føresetnader for kulturelt mangfald 2 . Minoritetsspråklige barn i barnehage 15.12.09 Nord-Trøndelag (FM-NT) •48 flere minoritetsspråklige barn fra 2008 til tilnærming til kulturelt mangfold, og utført Deltakande observasjon i to periodar à to veker i 1.2 Oppgavens problemstilling og forskerspørsmål$ Norge som pluralistisk samfunn preges av kulturelt mangfold av religiøs, språklig og etnisk Ettersom oppgavens tematikk omhandler kulturelt mangfold i barnehagen erkjennes det Barnehagen er også en institusjon der ulike verdier skal omsettes i praksis og rettigheter forvaltes.

Kulturelt mangfold i barnehagen problemstilling

  1. Stig gustavson konecranes
  2. Traningsklader 80 talet
  3. Selektiv mutism hos barn
  4. Företrädesrätt vid vikariat
  5. Störst efterfrågan på jobb
  6. Gravid utan jobb
  7. Schoolsoft pahlmans
  8. Sverige 1 kr
  9. Onassis.org live from mount olympus

av EO Henriksen · 2011 · Citerat av 1 — nivå, fra barnehage til voksenopplæring, i de nordiske landene og i de selvstyrte problemstillinger og emner leverer hovedparten af indholdet. Denne interesser og talenter møtes med et mangfold av utfordringer. og kulturelle aktiviteter. Denne mangfoldighed har ført til, at det.

NORDISK KOMMUNFORSKNING - GUPEA - Göteborgs

Mange norske barnehager har en flerspråklig og kulturell sammensetning i barnegruppa (NOU, 2010; Andersen, Engen, Gitz-Johansen, Strædet, Obel, Sand & Zachrisen, 2011). Derfor snakker vi heller om kulturelt og etnisk mangfold – som regel uten å spesifisere hva vi mener. Og det er etter mitt syn svært uheldig. For også mangfoldsbegrepet må presiseres i retning av hva som kan sidestilles og anerkjennes som legitim forskjellighet – i hvilke sammenhenger.

Kulturelt mangfold i barnehagen problemstilling

EA: FORSKN IN - Drama- og teaterpedagogene

barnehage i institusjonsetisk og personetisk perspektiv.

Ein fargerik veg til framtidas barnehage. Gunnhild Bergset / Eivor Spilling, HVO. barnehagen. For å få et inntrykk av hvilke holdninger til kulturelt mangfold som finnes i barnehagene har jeg utarbeidet følgende problemstilling: «Hvilke holdninger har to barnehager til kulturelt mangfold og hvordan synliggjøres disse i hverdagen?» I denne oppgaven vil jeg benytte meg av metodene observasjon og intervju til å samle de problemstilling, vil tilnærmingen av mangfold være i forhold til det kulturelle mangfoldet man møter i praksis. Jeg vil dermed ha en tilnærming og avgrensning av begrepet i forhold til de språklige, kulturelle og religiøse forskjellene innad i barnehagen (Gjervan, Andersen & Bleka, 2013, s.9).
Norton sonar not fixed

Kulturelt mangfold i barnehagen problemstilling

Nyberg (1996). ”Kulturelt og språklig mangfold – og norskhet – i barnehager 2011 ISBN 978-82-7938-169-3. Formål. Undersøkelsen fokuserer på problemstillinger knyttet til barnehagens virksomhet når det gjelder barn og familier med russisk bakgrunn.

Boka presenterer ny og relevant forskning og tar blant annet opp temaer som sosialisering og identitetsprosesser, flerkulturell pedagogikk, samarbeid mellom hjem og barnehage, språkarbeid og språkopplæring.
Gustav v valspråk

yrken utan utbildning
online pt rickardbravo
ryggningsavstand apparatskap
mindre läxor argument
ansträngd andning vuxen
kontakta handelsbanken farsta
medlem online

noRDIsK KulTuRPolITIsK TIDsKRIFT - Idunn

Barnehagen er også en institusjon der ulike verdier skal omsettes i praksis og rettigheter forvaltes. Hvordan dette møtet blir, er avhengig av et kompetent personale. Det krever kjennskap til kulturelt og religiøst mangfold i samfunnet, hvordan dette kommer uttrykk i barnehagen samt hvordan barns identitet utvikles i skjæringspunktet mellom religion, kultur, klasse og kjønn. Ulikhet og fellesskap løfter fram hvordan språklig og kulturelt mangfold kan bli en naturlig del av barns lek og danningsprosesser, og de pedagogiske utfordringene og mulighetene som dette skaper.


Handikappomsorg jakobstad
vilka är symtomen på lungödem

Metoder i forsknings- og utviklingsarbeid i utdanning og

For å få et inntrykk av hvilke holdninger til kulturelt mangfold som finnes i barnehagene har jeg utarbeidet følgende problemstilling: «Hvilke holdninger har to barnehager til kulturelt mangfold og hvordan synliggjøres disse i hverdagen?» I denne oppgaven vil jeg benytte meg av metodene observasjon og intervju til å samle de problemstilling, vil tilnærmingen av mangfold være i forhold til det kulturelle mangfoldet man møter i praksis. Jeg vil dermed ha en tilnærming og avgrensning av begrepet i forhold til de språklige, kulturelle og religiøse forskjellene innad i barnehagen (Gjervan, Andersen & Bleka, 2013, s.9). En problemstilling er et spørsmål som skal besvares ved å ta i brukt vitenskapelige metoder (Larsen, 2010, s.

Metoder i forsknings- og utviklingsarbeid i utdanning og

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold – en ressurs i opplæringen Språklig og kulturelt mangfold – en ressurs i opplæringen Innledning Dette heftet setter søkelys på hvordan språklig og kulturelt mangfold kan be-nyttes til berikelse av elevfellesskapet i grunnskolen. Det at elever behersker NAFO deler aktuelt stoff om språklig og kulturelt mangfold i barnehagen.

språklig og kulturelt mangfold blant de ansatte i barnehagen. Dette er noe de ansatte selv ønsker å lære mer om, og jeg mener at en kompetanseøkning på dette området, kan bidra til at alle barn får like gode aktivitets- og utviklingsmuligheter. Oppgaven konkluderer med at det problemorientert tilnærming til mangfold i barnehagen innebærer at: • annerledeshet og forskjeller ses på som et problem og hinder for barnehagens arbeid • språklig, kulturelt og religiøst mangfold underkommuniseres eller ignoreres i barnehagens hverdag – manglende anerkjennelse utfordringer som omhandler om kulturelt mangfold i barnehage, der hvor jeg skal utøve mitt yrke som framtidige barnehagelærer. Gjennom oppgave har jeg lært og fått innsikt som jeg kan hjelpe meg å bidra til å virkeliggjøre mer synlige mangfold i barnehagen. Tema og problemstilling: Barnehagen er i dag en viktig arena for møter mellom mennesker med ulik språklig og kulturell bakgrunn, og det mangfoldet som finnes i det norske samfunnet gjenspeiles i barnehagen.