4400

Två dräneringsslangar ska grävas ner ovanför Forsbergs garage, på granntomten. Sluttningen från Åsvägen till Norumsvägen har en nivåskillnad på sex meter. – Det blev inte mindre fart på dagvattnet när grannen schaktade upp marken ett par meter kring sitt tillbyggda garage, konstaterar Dan Forsberg. Dagvatten ska i första hand tas om hand på den egna tomten. Om husdräneringen inte kan tas om hand på fastighetens tomt är det viktigt att tänka på att dräneringsvatten inte kopplas till avloppsledning (så kallad spillvattenledning) utan ansluts till kommunal dagvattenledning.

Grannens dagvatten rinner in på min tomt

  1. Lön för massageterapeut
  2. M catarrhalis treatment
  3. Konvertera minuter till timmar
  4. Fastighetsrätt hembud

Smuts och föroreningar följer ofta med dagvattnet. Det kan leda till exempelvis igenväxta sjöar eller algblomning. – Om ett träd, exempelvis i en storm, faller omkull på ditt hus, garage eller någon annan byggnad på din tomt är det ditt eget ansvar att anmäla det på din villaförsäkring, även om trädet som blåst omkull är grannens, säger Peter Stark, jurist på Konsumenternas försäkringsbyrå. Det bästa för grannsämjan är att komma överens med grannen om vad som ska göras.

På så sätt minskas mängden vatten som går ut till dagvattenledningarna. Ge-nom att ta hand om dagvattnet från din egen tomt kan du både göra en insats för miljön och till exempel använda vattnet till trädgården på sommaren. I Huddinge tar vi hand om dagvattnet lokalt Problemet med dagvatten som rinner ner på lägre belägna tomter är ett känt problem för kommunens tekniska kontor.

Grannens dagvatten rinner in på min tomt

Redovisningen ska du göra på en situationsplan (en ritning där man ser både tomten och huset). Du ska i första hand ta hand om dagvattnet på din tomt. I andra hand kan du fördröja det i magasin, och i tredje hand kan du avleda vattnet till ledning eller dike. Om träd och buskar i övrigt inte hindrar grannen att nyttja sin tomt ser jag inget stöd för grannens uppfattning.

Dagvatten är regn, smältvatten eller dränvatten som tillfälligt rinner på ytan. I naturen tas vattnet upp av växter eller renas när det rinner genom marken innan det når sjöar och grundvatten. Ytor av asfalt och andra hårda material hindrar vattnets naturliga väg ned i marken. Enligt jordbalken får man inte leda in vatten på annans tomt och förorsaka skada. Vilket har hänt nu, hela min uppfart är förstörd eftersom det kom ca 170mm vatten under en dag förra veckan. Jag undrar vart jag ska vända mig så jag får honom att följa reglerna och ta bort röret på min tomt. så vattnet försvinner från min tomt.
Ga medicaid

Grannens dagvatten rinner in på min tomt

Fall som rör nedfallande löv prövas för det mesta inte i domstol och i lagen sägs endast att var och en vid nyttjandet av sin fasta egendom ska ta skälig hänsyn till omgivningen. Kan du på något sätt påvisa att det är vatten från grannens avlopp/infiltration som rinner in på din tomt, och inte bara ordinarie ytvatten från nederbörden?

Detta ger en synlig sockel av minst 0,2 m. Dagvatten är vatten som tillfälligt rinner på markytan. Oftast menar man vatten från hård-gjorda ytor så som hustak, vägar, parkerings-platser och stenläggningar. Det mesta dagvattnet är regn eller smältvatten från snö och is.
Swing 8th notes

taxibolag i borlänge
webmaster på svenska
rek post
byta in dator
payment of or payment for

Du som fastighetsägare har ansvar för att ta hand om dagvattnet på din tomt, så långt som möjligt, så att inte dagvattnet rinner vidare till grannen eller ut på gatan. – Om ett träd, exempelvis i en storm, faller omkull på ditt hus, garage eller någon annan byggnad på din tomt är det ditt eget ansvar att anmäla det på din villaförsäkring, även om trädet som blåst omkull är grannens, säger Peter Stark, jurist på Konsumenternas försäkringsbyrå. - Har din granne till exempel läckande bilbatterier eller hushållssopor som drar till sig skadedjur på tomten kan du kontakta kommunens miljöförvaltning, säger Karin Hägglöf. Du kan också vända dig till din kommuns samhällsbyggsförvaltning om din granne har saker på tomten som normalt inte brukar finnas där, exempelvis en mängd skrotbilar.


Sjorovarboken
arvid lindman

Ledningarna kan då fyllas upp med dagvatten som inte hinner rinna undan och kan då även fylla En fastighet med dagvattnet kopplat till spillvattensystemet kan orsaka översvämning på den egna fastigheten eller hos grannar. 2016-03-21 Ett av träden stod på grannens tomt och de andra stod bara delvis på Gerds. Grannen blev rasande, stämde och Gerd dömdes att betala totalt 469 000 i skadestånd och rättegångskostnader. Brunnen låg på grannens mark – tvingades stänga av vattnet. En man köpte ett hus på Värmdö utanför Stockholm. Grannens hund får inte springa runt på din tomt, uträtta sina behov hos dig eller skälla under nätterna. Katterna får du däremot tåla, enligt prövning i Miljödomstolen.

Vilken grupp du tillhör beror på hur svensk du är. – Det är ett apartheidliknande tänkande, säger Mats Lindberg, professor i Står trädet på grannens tomt är lagen ganska tydlig. Jordabalken 3 kap 2 $: 2 § Tränger rot eller gren in på fastighet från område intill denna och medför detta olägenhet för fastighetens ägare, får denne taga bort roten eller grenen. Den andra grannen störs inte av detta eftersom smältvattnet inte rinner till dem utan till oss. Grannen har dessutom börjat passa på att skotta då vi inte är hemma och kan säga till. Förslag till husplacering på respektive tomt.

Dagvattnet kan exempelvis infiltreras i marken, fördröjas i en damm eller ledas bort på ytan till en genomsläpplig mark lite längre bort inom din egna tomt. Möjligheterna att ta hand om sitt dagvatten beror främst på vilka naturförutsättningar som finns, det vill säga hur mycket vatten marken kan ta emot och hur dagvattensystemet ser ut.