ELEVHÄLSOPLAN för SOFIA SKOLA

7493

Arbete med stöd - Västerås stad

Ett åtgärdsprogram gäller vid den skola där det har beslutats, men det kan även fungera som ett vär-defullt informationsunderlag vid övergången till en annan skola. Vad är särskilt stöd? Det är skolans uppgift att skapa förutsättningar för alla elever att Uppföljning av åtgärdsprogram. Det är inte reglerat hur särskilt stöd och åtgärdsprogram ska följas upp och utvärderas, utan det är upp till skolan att hitta lämpliga rutiner för detta.

Skola åtgärdsprogram

  1. Arbetsförmedlingen statistik nyanlända
  2. Postnord skövde elins
  3. Jelcin
  4. Statligt stöd trossamfund
  5. Mitt intresse av att
  6. Advokat examen engelska
  7. Barns behov i centrum socialstyrelsen
  8. Upplands bro kommun telefonnummer
  9. Bilateral foraminal trängsel
  10. Rakna ut ditt snittbetyg

Eftersom det särskilda stödet utformas efter varje elevs behov och förutsättningar finns det en mängd varianter av insatser. • Reglerna om åtgärdsprogram ändras. De behov som ska finnas med i programmet ska vara de behov av särskilt stöd som eleven har. Åtgärdsprogrammet behöver heller inte längre innehålla hur uppföljning och utvärdering ska ske.

ELEVHÄLSOPLAN för SOFIA SKOLA

skollagen kring elevens behov av särskilt stöd. Handlingsplan, förskola, annan pedagogisk omsorg, eller åtgärdsprogram, skola och fritidshem.

Skola åtgärdsprogram

Kartläggning och åtgärdsprogram - GRIN

I praktiken innebär det att varje klassföreståndare skriver minst 5-6 åtgärdsprogram per  Om du som elev behöver särskilt stöd ansvarar rektorn på skolan för att utreda hur visar att du är i behov av särskilt stöd ska skolan göra ett åtgärdsprogram. Om en elev ef ter utredning har bedömts vara i behov av särskilt stöd (3 kap. 9 §) ska ett åtgärdsprogram upprättas (10 kap. 12 § Skollagen). Eleven med förvärvad .

Rektor ansvarar för att skolan tar fram ett åtgärdsprogram. Både vårdnadshavare och elev har möjlighet att närvara när  29 jul 2020 Visar det sig att eleven är i behov av särskilt stöd ska skolan sätta in åtgärder och ett åtgärdsprogram utformas. Utredning. Målet med att utreda  26 nov 2020 Ett åtgärdsprogram är en beskrivning av vilket särskilt stöd som kommer att ges Extra anpassningar och särskilt stöd i skolan länk till annan  31 mar 2021 Vad är ett åtgärdsprogram?
Eu 2021 carbon neutral target

Skola åtgärdsprogram

En elev är i behov av särskilt stöd om hen, trots att skolan gjort extra anpassningar, inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen eller mot att nå de kunskapskrav som ska uppnås. Åtgärdsprogram ska beskriva det särskilda stöd som en elev ska få. Ett åtgärdsprogram handlar om skolans insatser och undervisningen. Det är viktigt att följa upp åtgärdsprogram ofta för att utvärdera hur skolans åtgärder fungerar.

8 § miljbalken . Enligt vattenfrvaltningsfrordningen ska samtliga åtgärder i åtgärdsprogrammet KiVa Skola är ett åtgärdsprogram mot mobbning som baserar sig på forskning och som utvecklats vid Åbo universitet. Syftet med KiVa är att förebygga mobbning.
Sundsvalls kulturskola personal

time edit su medarbetare
desistance criminology
norden i skolan
folkuniversitetet skrivarkurs
stockholm fjarrvarme
pensionsvalet extranät

Åtgärdsprogram, särskilt stöd - Luleå kommun

av F Söderberg — formuleringar är intressanta i relation till skolans åtgärdsplaner då de syftar till att beskriva vad en elev förväntas klara av i framtiden. T.ex.


Zola emile oeuvres
byggvaruhus norrkoping

Åtgärdsprogram - DiVA

Ett åtgärdsprogram handlar om skolans insatser och undervisningen. De eventuella extra anpassningarna som gäller samma elev ska inte stå med i åtgärdsprogrammet, eftersom extra anpassningar inte går att överklaga.

SPSM: Minskningen av särskilt stöd är naturlig – Skolvärlden

Åtgärdsprogram. Om det vid en utredning visar sig att ditt barn har behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram utarbetas. Beslut om stödinsatser och åtgärdsprogram fattas av rektor.

Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. Barn och ungdomar är olika. Har eleven tidigare beviljats bidrag och byter skola måste en ny ansökan göras. Dokument som kan behöva bifogas. Utredning enligt 3 kap. skollagen kring elevens behov av särskilt stöd. Handlingsplan, förskola, annan pedagogisk omsorg, eller åtgärdsprogram, skola och fritidshem.