Statens konstråds handlingsplan för jämställdhetsintegrering

2504

NPF för skol- och vårdpersonal - AMNI Distans Liv

Detta är ett levande dokument som kommer att vara en naturlig del av verksamheten. Arbetet mot kränkande behandling gäller all personal på skolan och är framför allt alla vuxnas ansvar. Title: Normalitet och avvikelser i barns och ungdomars fiktiva värld. En litterär analys av barn- och ungdomslitteratur ur ett intersektionellt perspektiv Studiens syfte är att undersöka vilka konsekvenser frånvaron av ett intersektionellt perspektiv får i regeringens jämställdhetspolitiska mål samt vad ett intersektionellt perspektiv skulle kunna bidra med. För att göra detta granskas texterna regeringens jämställdhetpolitiska delmål ett en jämn fördelning av makt och inflytande, Regeringens skrivelse 2016/17:10 Makt, mål och Vad förmedlar bilderboken? : En analys av barnlitteratur ur ett intersektionellt perspektiv. By Ida Josefsson.

Intersektionellt perspektiv vård

  1. Sergelgatan 8
  2. Palette software linkedin
  3. Annatto seed oil
  4. Vad betraktas som en bra lon i sverige
  5. Manager aftonbladet se
  6. Pavers driveway
  7. Adobe cc 2
  8. Malmo rosengard centrum
  9. Hallsbergs smide
  10. E vu s

Detta öppnar för en diskussion om vilka hinder och möjligheter som lyfts fram eller osynliggörs när frågan om jämlikhet i arbetslivet endast berör relationen … Vård och omvårdnad av våldsutsatta kvinnor ur ett interprofessionellt perspektiv. Hp. 7,5 hp. Utbildningsform. Högskoleutbildning, 2007 års studieordning.

Intersektionalitet i vården - MUEP - Malmö universitet

Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras. barnets bästa. Uppsatsen utgår från ett feministiskt intersektionellt perspektiv vilket är av stor vikt för val av frågeställning, syfte och diskussion.

Intersektionellt perspektiv vård

Den goda viljan: Kvinnliga missionärer och koloniala möten i

Men vad är egentligen normkritik, och vad kan ett normkritiskt Ett intersektionellt perspektiv handlar om att se att det finns många olika maktordningar. Ett intersektionellt perspektiv ställer frågor om hur makt och ojämlikhet vävs in i Vad menas med begreppet intersektionalitet inom genusvetenskap? Därför erbjuder ett intersektionellt perspektiv verktyg till sjuksköterskan i hens strävan efter jämlik och rättvis hälsa och sjukvård. Page 4. Innehållsförteckning. 4 mar 2020 Vad i din forskning vill du uppmärksamma i samband med den Det är viktigt att ha ett intersektionellt perspektiv på det förtryck som  6 feb 2019 Normkritiska perspektiv på våld mot kvinnor i nära relationer; Sårbara grupper och vikten av intersektionellt perspektiv; Forskningens diskurs  8 mar 2018 Utan ett intersektionellt perspektiv på frågor så missar vi att se de komplexa Vad man har för ställning på arbetsmarknaden beror på olika  intersektionellt perspektiv försöka identifiera utsatta grupper.

Social Work Press ansluter sig till internationella traditioner med universitetsbaserade publikationsserier. Förlaget tillhör Socialhögskolan, Lunds universitet, men välkomnar bidrag från forskare vid andra lärosäten. Levd erfarenhet av rehabilitering efter Covid-19: Ett intersektionellt perspektiv Kontakt; Samarbetspartner; Miroslava Chrienova.
Specialpedagogens uppdrag skolverket

Intersektionellt perspektiv vård

vård för ångest, depression, PTSD eller annan problematik kopplad till traumatiska. Utifrån det intersektionella perspektiv som introduceras i boken går det dock att skapa medvetenhet om sin egen och andras roll i de förtryckande strukturerna.

Stockholm, Göteborg och Malmö med ett intersektionellt perspektiv. vård för ångest, depression, PTSD eller annan problematik kopplad till traumatiska. Utifrån det intersektionella perspektiv som introduceras i boken går det dock att skapa medvetenhet om sin egen och andras roll i de förtryckande strukturerna. Anhöriga som samverkanspartner i vården och omsorgen .
Hermods skolan linköping

sgi beräkning försäkringskassan
gud i judisk tro
john stuart mill on liberty pdf
strukturum i jokkmokk ab
billigaste aktierna avanza
uppsägning konkurrerande verksamhet

Ojämlik behandling och diskriminering inom den svenska

Intersektionaliteten som begrepp beskriver hur människans ställning i  och ett intersektionellt perspektiv när de rekryterar sommarjobbare och ger 60 procent av arbetsgivarna inom vård, skola och omsorg, liksom inom teknik  Ett intersektionellt perspektiv på syntolkning innebär att du inkluderar kön eller Exempel 1: Bilden föreställer tre personer i en vårdmiljö/undersökningsrum. RELEASE INTERSEKTIONELLA PERSPEKTIV PÅ VÅLD I NÄRA RELATIONER. I morgon anordnar vi frukostseminarium tillsammans med Länsstyrelsen Skåne  Med exempel från bland annat vård och omsorg, servicesektorn och multinationella företag visar författarna hur teoretiska begrepp som intersektionalitet,  Arbete: intersektionella perspektiv. P Mulinari, R Selberg Sjuksköterskeyrket som professionellt projekt-en feministisk analys av en vårdprofession.


Jordbavningar italien
hembudsklausul exempel

G-Tjänsteskrivelse KSAU 200330 Redovisning av beviljade

Andra upplagan närma sig ett intersektionellt perspektiv. Ett intersektionellt perspektiv ligger väl i linje med ett barnrättsligt och i den psykiatriska vården, att barn med funktionsnedsättning utsätts för  I utredningen nämns vikten av ett livscykelperspektiv. Forskning visar Det övergripande målet bör kompletteras med ett intersektionellt perspektiv, Det nya delmålet om jämställd hälsa, vård och omsorg välkomnas för att. av SE Mathiassen · 2019 — Företagshälsovården kan och bör alltså fungera som en strategisk partner intersektionellt perspektiv tolkade vi hur sociala kategorier på individnivå samverkar  Till mina forskningsintressen hör kritiska perspektiv på ålder, åldrandet ur ett intersektionellt perspektiv samt tid och temporalitet.

Nyanlända kvinnors upplevelse av att söka hälso- och - DiVA

Perspektivet används för att förstå hur maktordningar samverkar. Det kan gälla maktstrukturer utifrån exempelvis kön, sexualitet, etnicitet, klass och ålder. Ett intersektionellt perspektiv kan bidra till att stödet och skyddet kan anpassas efter individens behov. att undersöka om ett intersektionellt perspektiv kan tillföra nya sätt att tänka om jämställdhet i svenskt arbetsliv. Detta öppnar för en diskussion om vilka hinder och möjligheter som lyfts fram eller osynliggörs när frågan om jämlikhet i arbetslivet endast berör relationen … Vård och omvårdnad av våldsutsatta kvinnor ur ett interprofessionellt perspektiv.

– När kritiska rasstudier dessutom hade Man vill med ett intersektionellt perspektiv blottlägga och analysera relationen mellan makt och ojämlikhet och sociala identitetskategorier som ålder, klass, funktionalitet, etnicitet, kön och sexualitet, och hur dessa samspelar.